U TOKU KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA LAP-A ZA 2021. GODINU

J.M. 22-02-2021

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2021. godini. raspisao je grad Kruševac na osnovu Odluke o budžetu grada za 2021. godinu. - Konkurs je raspisan 17. februara i traje sve do 03. marta, a pravo na apliciranje imaju sva udruženja koje su registrovana i rade na teritoriji našeg grada. Dodeljuje se 1,5 miliona dinaraopredeljenih budžetom našeg grada za finansiranje i sufinansiranje projekata koji će poboljšati status i život mladih u našem gradu – kaže Tamara Milutinović, predsednik Saveta za implementaciju i praćenje Lokalnog akcionog plana za mlade.

Projekti kojima apliciraju udruženja treba da ispunjavaju osnovna merila i kriterijume kao i da budu usmereni ka realizaciji prioritetnih ciljeva Lokalog akcionog plana za mlade. - To su obrazovanje, potom zdravlje mladih, zapošljenje mladih, onda mobilnost, volonterizam, aktivizam mladih, slobodno vreme, kultura, sport, zatim informisanost mladih i na kraju zaštita životne sredine. Svaka od ovih oblasti je podjednako važna i u svakoj od tih oblasti može se konkurisati za dodelu sredstava – dodaje Milutinović. Tekst Konkursa i konkursna dokumentacija može se pronaći i preuzeti sa sajta grada Kruševca, a dodatne informacije u vezi sa Konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Grada Kruševca.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar