NSZ RASPISALA 13 JAVNIH POZIVA – KONKURSA, ROK DO 30. APRILA

J.M. 07-04-2021

Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je 5.750.000.000,00 dinara, od čega se 550.000.000,00 rsd izdvaja za osobe sa invaliditetom. - Imamo već određena interesovanje i ne očekujemo da će biti nekih dramatičnih promena u odnosu na prethodne godine, jer znate da svake godine imamo izuzetno veliki broj zahteva po praktično svim merama koje koristimo – kaže Predrag Marković, direktor Filijale NSZ u Kruševcu. Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja. - Definisali smo programe koji su vezani za subvencionisanje i to su programi samozapošljavanja, dakle subvencije za otpočinjanje sopstvenog biznisa, program subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, onda imamo onaj set programa iz dodatnog obrazovanja koji se tiče pripravnika sa srednjom i visokom stručnom spremom, program stručne prakse koji je svake godine vrlo interesantan i čini mi se da ni ove godine neće biti razlike, a tu je i program sticanja praktičnih znanja koji je prethodnih godina imao izuzetno veliko interesovanje – kaže Marković. Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra 2021. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja 2021. godine. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje - www.nsz.gov.rs.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar