JAVNA TRIBINA O REBALANSU BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2022. GODINU

21-06-2022

U skladu sa Odlukom o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupak donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada Kruševca – Odeljenje za finansije i Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave organizovala su Javnu raspravu. Deo Nacrta Odluke o rebalansu budžeta grada Kruševca koji je sadržao prihode i rashode za 2022.godinu, kao i Plan investicija bio je istaknut na sajtu Grada od 7. do 20. juna tekuće godine. Tim povodom, u Gradskoj upravi održana je Javna tribina. Uvodnu reč dala je gradonačelnik Jasmina Palurović. Ona je naglasila da tokom perioda Javne rasprave nije bilo primedbi na Nacrt Odluke o rebalansu. Razlog za izradu rebalansa je porast cena građevinskog materijala na tržištu. Budžetski okvir je nepromenjen, vrednost nekih investicija biće povećana, a neke neće moći da se realizuju u tekućoj godini. Sve ovo utiče na izmenu Pregleda kapitalnih projekata grada za period 2022.do 2024. godine, koji je sastavni deo Odluke o budžetu grada. Takođe, povećani su troškovi energetskih usluga zbog porasta cena energenata. Pored porasta cena energenata, škole su izkazale potrebu za dodatnim sredstvima za prevoz učenika i radnika.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar