ŽETVA JEČMA I PŠENICE U RASINSKOM OKRUGU

22-06-2022

Žetva ječma u Rasinskom okrugu je počela u ravničarskom području , a u brdskom se očekuje za 5-7 dana u zavisnosti od vremenskih prilika.Površina pod ječmom je oko 1000 ha.

Prolećni uslovi su bili nepovoljni, nedostatak padavina i visoke temperature u maju su nepovoljno uticale na sva strna žita.Biljke su niže i klasovi su sitniji sa manjim brojem zrna u klasu.Padavine u predhodnom periodu su bile od izuzetnog značaja, kao i povoljne temperature, tako da je nalivanje zrna kod svih žita bilo dobro i ova veoma bitna faza razvoja je protekla u povoljnim uslovima.Kiša je pala u poslednjem času jer su biljke bile na granici uvenuća.Ječam je trenutno u fazi zrelosti i potrebno je par dana da se smanji vlažnost zrna do 14 % kako bi se intenzivirala žetva i zrno bezbedno čuvalo do upotrebe.Očekuje prinos od 3,5-4 t/ha, što su prosečni prnosi u našem kraju – navodi Radojka Nikolić, dipl.ing. , savetodavac za ratarstvo, PSSS Kruševac.

Pšenica je u fazi voštane zrelosti, uslovi su povoljni za ovu fazu razvića.Za dobro sazrevanje i prelazak iz voštane zrelosti u punu zrelost potrebne su temperature do 30 stepeni C i suvo vreme, tako će se postepeno smanjivati vlaga u zrnu i moći će da se kombajnira.Žetva pšenice u ravničarskom području očekuje se za 10-15 dana, prvo rane sorte i one sejane u prvim rokovima setve.Prinosi će zbog nepovoljnih uslova biti smanjeni oko 20% tako da očekujemo prosečne prinose pšenice od 3,5-4,5 t/ha, a na plodnijem zemljištu uz potpunu agrotehniku i do 6 t/ha. Ukupna površina pod pšenicom u Rasinskom okrugu je oko 13 000 ha.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar