POVEĆANI ZASADI ŠLjIVE U RASINKOM OKRUGU

tekst: S.S. foto: Freepik 25-05-2023

Koliko su vremenski uslovi uticali na voće u Rasinskom okrugu, koji su to problemi sa kojima se voćari susreću saznali smo od Milana Petrovića, savetodavca za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Kruševac.

-Vremenski uslovi koji su bili u prethodnom periodu vrlo malo su pogodovali voćarskim kulturama. Prvo prolećni mrazevi su doveli do izmrzavanja pojedinih voćnih vrsta,srećom pa nije ih bilo na svim mikrolokalitetima na području Rasinskog okruga. Kasniji period, kada su bile niske temperature, za vreme fenofaze cvetanja voća, dovele su do slabijeg izlaska pčela iz košnica, što je uticalo na samo oprašivanje i formiranje plodova.

Šta je to što je najzastupljenije od voća na našoj teritoriji - zašta se najčešće poljoprivdneci opredeljuju ?

-Pored predela na kojima su zastupljeni vinogradi, naši poljoprivredni proizvođači se sve više okreću voćarskim kulturama kao što su jagoda, malina i kupina, dok najveći primat na području Rasinskog okruga zauzima šljiva. Rasinski okrug zbog samog lokaliteta ima mogućnost za gajenje skoro svih voćnih vrsta, samo treba biti obazriv na mikrolokalitete. Kod nas se takođe gaji i jabuka,u intentivnim zasadima,kruška,trešnja,višnja,dok kajsija,breskva,nektarina na pojedinim lokalitetima i u manjem obimu.

Da li će se nešto manje , odnosno više raditi u odnosu na prošlu godinu zbog izvoza i postojećih situacija u svetu?

-Povećanje površina pojedinih voćnih vrsta upravo zavisi od samih potraživanja na svetskom tržištu. Izgledi su takvi da ako u nekom delu dođe do izmrzavanja pojedinih voćnih vrsta,odmah se to oseti kod nas i raste potražnja za određenim plodovima. Za sada su izgedi da se površine pod zasadima šljive jedino povećavaju, prevenstveno sa domaćim sortama kao što je Požegača koja je jedna od najboljih za preradu u rakiju...

Kakvo je Vaše iskustvo na terenu , s obzirom da često obilazite terene , šta je to što je najveći problem poljoprivrednicima?

-Poljoprivrednici najveće probleme imaju sa nedostatkom radne snage i promenom klimatskih uslova. Klimatski promene su sve izraženije i sami poljoprivrednici trebaju se što pre adaptijatu kroz izbor pravilnog sortimenta, same agrotehničke mere kao i ulaganja u sisteme za navodnjavanje i protivgradne mreže.

Da li su ili kada će biti određene subvencije za voćare i koje su to?

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja svake godine raspisuje Javni poziv za podizanje novih zasada voća što su naši poljoprivrednici upoznati preko medija u sajta Uprava za agrarna plaćanja. Pored pripreme samih parcela za sadnju voća, Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja subvencioniše i kupovinu sertifikovanog sadnog matrijala,agrohemijsku analizu zemljišta, naslone i žicu. Takođe postoje i razni fondovi preko kojih naši poljoprivrednici mogu da konkurišu pa podizanje zasada a takođe i za opremu i mehanizaciju.

Da li na terenu viđate i mlade poljoprivrednike ?

Mladih poljoprivrednika koji su nasledili proizvodnju ima, jer bez mladih ni naša poljoprivredna ne može da prati korak sa vremenom pogotovo što se sve više zahtevaju nove tehnologije i znanja. Međutim,vrlo je bitno da i mlađa populacija ulazi u svet poljoprivredne bez obzira da li su samu proizvodnju nasledili ili uče posao koristeći savremena sredstva informisanja i prateći znanja struke.

Kakva su takođe Vaša iskustva za e - agrar, kako se poljoprivrednici snalaze i da li traže Vašu podršku?

E- agrar je nov načina rada i informisanja poljoprivrednika što olakšava sam posao i skraćuje vreme koje je nekada recimo trebalo da poljoprivrednim ostvare subvencije, dobiju neke potvrde i ubrzaju pristupanje istim. Mlađe osobe vrlo lako obavljaju posao preko E agrara, E uprave i E podsticaja, dok starijim dok se ne uhodaju PSSS Kruševac i ostale službe izlaze u susret.

Koja je preporuka voćarima?

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prate i slušaju stručne savete, naravno uz poštovanje tradicionalnih vrednosti i iskustava.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar