JAVNI FORUM – PROCES IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA KRUŠEVCA

Tekst/foto: GU Kruševac 07-06-2023

Grad Kruševac je prošle godine zaključio Memorandum o razumevanju sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) kojim se definiše tehnička podrška Programa Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus u izradi i sprovođenju Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca. Nakon toga, Skupština grada Kruševca je donela Odluku o pristupanju izradi Strategije, a Gradsko veće grada Kruševca je imenovalo Savet i Radnu grupu za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca.

U ime grada Kruševca, skupu se obratila Jasmina Palurović, gradonačelnik Grada Kruševca i naglasila je: „Cilj izrade Strategije je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na unapređenju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja.“ Takođe je rekla da je međusektorska saradnja od izuzetnog značaja, a posebno saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora u cilju što sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba grada, kao i zajedničkog definisanja prioriteta koji će doprineti nastavku unapređenja razvoja grada Kruševca i kvaliteta života naših sugrađana u svim sferama. Svim učesnicima Javnog foruma poželela je uspešan rad i rekla je da se nada da će svako od prisutnih dati doprinos iz svog delokruga u izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Kruševca.

Ispred EU PRO Plus tima govorio je Viktor Veljković.

- Strategija postavlja prioritete održivog urbanog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.“ Javni forum je usmeren na definisanje vizije i projektnih ideja uz aktivno učešće svih relevantnih aktera – institucija, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, kao i građana sa teritorije grada Kruševca - rekao je Veljković. Ovom prilikom je kroz prezentaciju detaljno predstavio: projekat EU PRO Plus tim, „World cafe“ metodologije (rad u grupama).

Tokom Javnog foruma su predstavljeni su i rezultati Likovnog konkursa sa temom ,,Moj grad u budućnosti“, koji je za učenike sedmog i osmog razreda sproveo EU PRO Plus tim. Tokom održavanja Javnog foruma svi učesnici su imali prilike da glasaju za izložene radove, nakon čega su učesnicima bile dodeljene nagrade i zahvalnice. Potom je održana i prezentacija zajedničke vizije urbanog područja.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar