USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA OPŠTINE VARVARIN ZA 2024. GODINU

Nikola Petrović 20-05-2024

Na dnevnom redu III sednice Skupštine opštine Varvarin u ovom sazivu odbornici lokalnog parlamenta odlučivali su o 42 tačke, od kojih je najvažnija bila ona koja se odnosila na usvajanje predloga Odluke o prvom rebalansu opštinskog budžeta za 2024. godinu. Nakon intoniranja himne Srbije “Bože pravde” verifikovani su mandati odbornika Veselinke Tomić i Jelene Vesić, kandidatkinjama sa izborne liste “Aleksandar Vučić – Varvarin ne sme da stane”, a koje su u odborničkim klupama zamenile Miloša Antića i Dušana Radojkovića. Na početku sednice predsednica Odborničkog kluba “Narodna stranka – za naše ljude”, dr Gordana Čabrić, obavestila je Skupštinu da se troje odbornika Grupe građana “Prof. Zoran Milenković – Može drugačije za našu opštinu” priključilo ovom Odborničkom klubu koji sad broji osmoro odbornika.

Tokom III redovnog zasedanja usvojeni su i predlozi izmene po prvom rebalansu Finansijskog plana za 2024. godinu direktnih korisnika budžetskih sredstava: Skupštine opštine, Predsednika opštine, Opštinskog veća, Opštinskog pravobranilaštva i Opštinske uprave, kao i Finansijskog plana za 2024. godinu – Kapitalni projekti, programske aktivnosti i ostali projekti opštine Varvarin i Finansijskog plana za Mesne zajednice. Načelnik odeljenja za budžet, finansije i naplatu javnih prihoda Opštinske uprave Saša Srećković obrazložio je Odluku o prvom rebalansu budžeta za 2024. godinu i podsetio da se obično, sa prvim rebalansom budžeta, u slučaju da je planirano više ili manje sredstava, koriguje taj iznos.

-Na dan 31. decembar 2023. godine bilo je manje sredstava od onih koje smo projektovali, ali da ne dođe do zabune, pa da mislite da je manja likvidnost opštine, naprotiv, mi smo u tom periodu, u tih poslednjih 10 dana 2023. godine, dobar deo sredstava, od kojih smo mislili da ćemo ih preneti u narednoj godini, izmirili do 31. decembra, tako da smo budžet opštine Varvarin, po završnom računu i funkcionisanju, rasteretili u ovoj godini za dobar deo investicija koje smo uplatili do 31. decembra, tako da smo 32 miliona dinara raspodelili u preneta i neutrošena sredstva koja su od Republike došla na osnovu projekata, od kojih 16 miliona dinara za izgradnju dečijeg igrališta u Obrežu - objasnio je Srećković

Pred odbornicima našli su se i predlozi izmene Finansijskih planova Predškolske ustanove “Naša radost”, Opštinske biblioteke Varvarin, Sportskog centra “Temnić”, Centra za socijalni rad za opštine Varvarin i Ćićevac – Odeljenje CSR u Varvarinu, kao i Finansijskih planova Srednje škole Varvarin i OŠ “Jovan Kursula” iz Varvarina, OŠ “Mirko Tomić” iz Obreža i OŠ “Heroj Mirko Tomić” iz Donjeg Krčina. Odbornici su usvojili i Izveštaje o radu Predsednika opštine Varvarin za 2023. godinu, Opštinskog veća opštine Varvarin, Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, opštinskog Štaba za vanredne situacije, kao i svih javnih preduzeća i ustanova i Doma zdravlja “Dr Vlastimir Godić”.

Na III sednici Skupštine obrazovan je i opštinski Štab za vanredne situacije, a odbornici su razmatrali u usvojili i Plan rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2024. godinu. Na dnevnom redu našao se i Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2024. godinu, sa Finansijskim planom, ali i predlog Odluke o imenovanju predsednika, članova, zamenika predsednika i zamenika članova Opštinske izborne komisije (OIK) u stalnom sastavu. Usvojen je i predlog Odluke i izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći porodici sa decom na teritoriji opštine Varvarin

U nastavku sednice odbornici su odlučivali i o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Varvarin neposrednom pogodbom za katastarske parcele u Varvarinu, Donjem Katunu i Toljevcu, a usvojen je i predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Sportskog centra “Temnić”. Na III sednici lokalnog parlamenta doneto je i Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije opštine Varvarin.

Do kraja zasedanja usvojeni su i predlozi Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja za školsku 2023/24 godinu i o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Dragi Makić” u Bošnjanu, Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća za period od 1. januara do 30. marta 2024. godine, ali i Odluke o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Varvarin za 2024. godinu i Akcionog plana zapošljavanja opštine Varvarin za period od 2024. do 2026. godine.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar