DRAGANA BOGDANOVIĆ, DIREKTORKA FILIJALE FONDA PIO: U SKLADU SA SAVREMENIM TENDENCIJAMA

Nikola Popović 03-05-2021

Fond PIO u Kruševcu, aktuelnosti u poslovanju i pružanju usluga korisnicima? U kom pravcu, da tako kažem, je plan rukovodstva Filijale?

Aktivnosti Fonda su usmerene na sprovođenje usvojenih strateških ciljeva Fonda, odnosno na povećanje ažurnosti u donošenju rešenja po zahtevima građana, kvalitetan i brz korisnički servis, efikasne poslovne procese, jasne i pojednostavljene procedure. Prioritet u razvojnom segmentu svakako pripada digitalizaciji poslovnih procesa i značajni koraci su već napravljeni, jer građani sada imaju mogućnost da potpuno elektronski podnose zahtev i dokumentaciju za bilo koju vrstu prava ili za izdavanje potvrda i uverenja, da dobiju stručnu pomoć i informacije preko mejla ili telefonom, da prate sve faze postupka po svom zahtevu, da imaju uvid u podatke u matičnoj evidenciji i sl., uz naglasak na punoj sigurnosti i bezbednosti procesa elektronske komunikacije.

Da li ste pružanje usluga korisnicima usaglasali sa trenutnom epidemiološkom situacijom?

U potpunosti, od prvog dana kada je proglašeno vanredno stanje zbog pandemije. Fond PIO se u svemu ponašao usklađeno sa preporukama Vlade Republike Srbije i našeg Kriznog štaba, blagovremeno su preduzimane preventivne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze i smanjio rizik kako za građane, tako i za zaposlene, u svim organizacionim jedinicama Fonda. Sve dok bude postojala potreba, Fond PIO će sprovoditi mere kojima se štiti zdravlje građana.

Pitanje koje proizilazi iz prethodnog a to je, u kojoj meri epidemiološka situacija i redukovan režim rada otežava rad službenika Fonda?

Naglasila bih da posao nije trpeo zbog mnogih ograničenja, odnosno redukcija koje smo imali u procesu rada. Maksimalnim naporima obezbeđivali smo građanima da na bezbedan način ostvare pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i da koriste to pravo i takav odnos prema poslu je inače karakterističan za Fond, jer smo svesni značaja posla koji radimo za više miliona naših korisnika i osiguranika.

Rad na daljinu ili ONLINE iziskuje određeno predznanje tj. rad na računaru, da li ste to imali u vidu kada ste pokretali i da li ste zadovoljni efektom rada servisa?

Primena digitalnih tehnologija u radu je uobičajena veština naših zaposlenih, a kao što sam već na početku rekla, dodatno smo digitalizovali procese koji se odnose na komunikaciju sa strankama. Radi lakše i bolje dostupnosti usluga koje Fond PIO pruža građanima, unapredili smo brojne elektronske servise i pustili u rad savremenu verziju portala e-Šalter, preko koga osiguranici i korisnici penzija mogu elektronski podneti neki od 117 zahteva za različite usluge Fonda, bez obaveze dolaska na šaltere. Budući da je korišćenje elektronskih usluga sve zastupljenije, možemo da zaključimo da se ubrzano prevazilazi klasičan šalterski rad i da je odgovor građana na naše moderne tehnologije više nego dobar.

Koje su nedoumice, na koje nailazite u radu, zapravo šta budući penzioneri pitaju i na koji načan se prevazilazi problem ako postoji?

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja je vrlo kompleksan, jer se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju na osnovu kompletnog staža, od prvog do poslednjeg radnog dana, primenom zakona koji su važili u svakom od tih perioda. Očekivano je da građani imaju pitanja i nedoumice, jer tek u postupku ostvarivanja prava na penziju mogu da se sagledaju i da se isprave svi propusti nastali u stažu osiguranja. Građanima je, svakodnevno, na raspolaganju pravna pomoć u filijalama, gde mogu da dobiju stručno objašnjenje, tumačenje ili instrukciju za dalje postupanje.

Za kraj, planovi i razvoj filijale Fonda PIO u Kruševcu i koje je to mesto koje bi trebala da zauzme u sistemu ?

Princip ujednačenosti u radu je nešto na čemu se insistira u ovako složenom i značajnom sistemu kakav je Fond PIO. Kada kažem ujednačenost mislim na istovetno ponašanje prema građanima, našim korisnicima i osiguranicima, ali pre svega mislim na jednoobraznost u sprovođenju postupka i primeni zakona i ostalih propisa u poslovnim procesima. Rezultat Fonda PIO je zbir rezultata svih organizacionih jedinica, a Filijala Kruševac je stabilna karika u tom infrastrukturnom lancu. Dajemo sve od sebe da tako i ostane.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar