U IZRADI STUDIJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U KRUŠEVCU

D.K. 06-05-2021

U toku je izrada Studije javnog prevoza putnika u Kruševcu, koja se realizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU- druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje Stalna konferencija gradova i opština, u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona. Na nedavno održanom sastanku u prostorijama Gradske uprave, predstavnici konsultantskog tima predstavili su dosadašnji rad na izradi Studije, analizu postojećeg stanja, rezultate terenskog rada, kao i nacrt samog dokumenta. Pored toga predstavljeni su i aspekti rodne ravnopravnosti u javnom prevozu, kao rezultati ankete građana, koja je bila sprovedena putem interneta tokom januara i februara, gde je bilo moguće upisati komentare i sugestije za unapređenje javnog prevoza.  Sastanku su pored predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i konsultantskog tima, prisustvovali i predstavnici Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, Jugoprevoza Kruševac, Poslovnog centra i Gradske uprave.  U narednom periodu radiće se na izradi akcionog plana i predloga mera za unapređenje javnog prevoza putnika u Kruševcu. Očekuje se da dokument Studije javnog prevoza putnika bude završen do kraja juna.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar