NOVE SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA I SKUPŠTINE OPŠTINE ALEKSANDROVAC

Ivana Gavrilović 04-05-2021

Na 21. sednici Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine dr Mirko Mihajlović, većnici su razmatrali dvadeset četiri tačke dnevnog reda. Nakon diskusije utvrđeni su predlozi odluka o kojima su se zatim, na svojoj sednici, izjašnjavali odbornici Skupštine Opštine Aleksandrovac. Većnici su utvrdili predlog izmene Programa izgradnje, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture Opštine Aleksandrovac za tekuću godinu, i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu godišnjeg programa poslovanja JKSP ,,Aleksandrovac“ isto za ovu godinu, sa programom subvencionisanja. Članovi OV jednoglasno su prihvatili Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za 2020. Godinu i utvrdili predloge rešenja o imenovanju i razrešenju članova uravnih odbora i komisija Opštine Aleksandrovac. Utvrđen je i predlog izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Aleksandrovac. I na ovoj sednici razmatrani su i zahtevi pravnih lica i građana Župe. Na sedmoj sednici Skupštine Opštine, održanoj nekoliko dana kasnije u sali Doma kulture ,,Milosav Buca Mirković“, odbornici su razmatrali dvadeset jednu tačku dnevnog reda. Sednica, kojom je predsedavao predsednik SO Slavoljub Miljković, otpočela je minutom ćutanja i odavanjem pošte kolegama i građanima župe koji su preminuli od kovida. Odobrnici su najpre potvrdili mandat Branislavu Miljkoviću iz Gornjeg Rataja ( sa izborne liste ,,Aleksandar Vučić – za našu decu“), koji dolazi na mesto preminulog Predraga Stankovića. Jedna od najvažnijih odluka sa ove sednice jeste odluka o povećanju sredstava iz Opštinskog budžeta za urbanizam i prostorno planiranje za ovu godinu - umesto milion, u ove svrhe biće izdvojeno četiri miliona dinara. Izgradnja Fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Novacima, inače poklon Republike Srbije Župi, osigurana je na ovaj način. Odbornici su zatim utvrdili predloge koje su im prosledili većnici Opštine Aleksandrovac (izmena programa izgradnje, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture opštine Aleksandrovac, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća, sa programom subvencionisanja za ovu godinu; izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za prošlu godinu; predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisija i upravnih odbora čiji je osnivač Opština Aleksandrovac; izmena pravolnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU i Pravobranilaštvu Opštine Aleksandrovac). Naplata petnaest milona dinara za apanažu stečajnog upravnika JP ,,Informativni centar“, koju je u izvršnom sudskom postupku ostvario Vukosav Sudimac, izazvala je veliku raspravu između Živote Cvetkovića (SPS-JS), Bobana Jovanovića (GG ,,Pokret za Župu“) i predsednika Opštine dr Mihajlovića. Na predlog predesednika, odbornici su doneli odluku da za rasvetljavanje ovog slučaja bude angažovana specijalizovana advokatska kancelarija.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar