NEMA LISTE ČEKANjA ZA LIČNOG PRATIOCA

N.Popovic 13-06-2021

Centar za socijalni rad, ima veoma širok dijapazon usluga i pomoći, koje pruža korisnicima, navodi direktorka Centra za socijalni rad Jovana Dunjić. Iz godine u godinu putem projekata i u saradnji sa lokalnom samoupravom i resornim ministarstvom, unapređuju se usluge

- Od 2018.godine Centar za socijalni rad je licencirani pružalac usluge „Lični pratilac deteta“ za sve korisnike na teritoriji grada Kruševca. Trenutno imamo 119 korisnika i taj broj se povećava iz godine u godinu. Obzirom da grad Kruševac prepoznaje značaj realizacije ove usluge, izdvajaju se sredstva iz budžeta koja se u skladu sa potrebama uvećavaju, a to je bitno, jer nemamo dece na listi čekanja. Ove godine rukovodstvo našeg grada, prepoznalo je potrebu za ovom uslugom našeg centra i odvojio je više sredstava nego do sada. Ni epidemiološka situacija nije prekidala realizaciju usluge, kako bi deca održala kontakt sa svojim pratiocima, a da asistenti ne bi ostali bez posla. Lični pratioci su pružali pomoć deci i tokom održavanja onlajn nastave i vannastavnih aktivnosti predviđenih ugovorom, u skladu sa dogovorom sa roditeljima dece - naglasila je Dunjić.

Ova usluga, lični pratilac, je namenjena iskuljučivo deci sa posebnim potrebama, započinje konkretnije objašnjenje.

- Usluga ličnog pratioca je namenjena deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovno školovanje, uključujući završetak srednje škole. Pratilac je dostupan detetu kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima tokom ostvarivanja vaspitno-obrazovnog procesa rada. Svrha angažovanja ličnog pratioca je uspostavljanje što većeg nivoa samostalnosti deteta.Bitno je da se blagovremeno podnese zahtev za ovom vrstom usluge, a to je jednostavno - naglasila je direktorka Dunjić i nastavila: zahtev za korišćenje usluge mogu podneti roditelji, vaspitno-obrazovna ustanova ili organ starateljstva po službenoj dužnosti, uz odgovarajuće mišljenje Interresorne komisije. Svaki lični pratilac se angažuje za jedno dete. Lični pratilac može biti lice koje ispunjava uslove za staratelja, po odredbama Porodičnog zakona. Lični pratilac ne može biti srodnik u pravoj liniji srodstva deteta, kao ni član porodičnog domaćinstva u kome živi dete. Svi lični pratioci prilažu određenu dokumentaciju kojom garantuju svoju podobnost za rad, obavljaju razgovore sa stručnim radnicima radi adekvatne procene i prolaze akreditovani program obuke. Na mesečnom nivou dostavljaju izveštaje o svom radu, kako bi se pratio njihov rad, kao i napredak korisnika - zaključila je za list Pobeda direktorka Centra za socijalni rad u Kruševcu Jovana Dunjić.
Ukupno komentara 0

Ostavite komentar